ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327

Этилен тотығы

Этилен Тотығы, Этиленоксид, 2O – циклді эфирлер қатарының бірінші мүшесі; эфир иісті, түссіз газ, балқу t –111.7С, қайнау t –10.73С. Су, спирт, эфир, көмірсутек, хлороформ, төрт хлорлы көміртек, ацетонда, т.б. жақсы ериді. Э. т-н алғаш 1859 ж. ...

Этиология

Этиология – аурудың пайда болу себептері мен оған қолайлы жағдайларды зерттейтін ілім. Аурудың негізгі себебі ішкі және сыртқы жағдайлардан туындайды. Сыртқы Этиологиялық себептерге: түрлі жарақат, температура, атмосф. қысымның өзгеруі, сәуле жән ...

Этника аралық интеграция

Этника аралық интеграция - бұл өзара әрекет өздерінің бірнеше тіл аралық ерекшеліктері мен мәдени этносы, жалпы белгілердің көрінісімен қатар болған, жалпы өзара саналық әлементтердің саны этника аралық қауымда қалыптасқан, этникалық пайда болуға ...

Этникалар аралық қарым-қатынас

Этникалар аралық қарым-қатынас - түрлі халықтар өкілдерінің, этникалық одақтастықтардың арасындағы субьективтік түрде болатын қарым-қатынас. Әлеуметтік психологияда және этнопсихологияда Этникалар аралық қарым-қатынас - екі деңгейі бар. Олар - же ...

Этникалық көші-қон

Этникалық Көші-Қон – белгілі бір этникалық топқа жататын адамдардың қоныс аударуы. Халықар. ауқымда мұндай Этникалық көші-қон ұлыстың бір елден екінші елге көшіп кетуі кезінде көрініс табады. Сонымен қатар халықар., ішкі Этникалық көші-қон елдің ...

Этникалық статистика

Этникалық Статистика – демографиялық статистиканың халықтың этникалық құрамы туралы деректерді жинау мен өңдеуді қамтитын бөлімі. Халық санағының деректері Этникалық статистиканың негізгі материалдары болып табылады, олардың бағдарламасында сұрал ...

Этникалық экология

Этникалық Экология – ғылыми пән. Ол адамдардың немесе олардың қоғамдастықтарының өзара қарым-қатынасы мен өзара ықпалын, соның ішінде этн. ұжымдардың табиғи және әлеум мәдени тіршілік жағдайларында олардың тіршілігін қамтамасыз етудегі дәстүрлі ж ...

Этникалық қауымдастық

Этникалық қауымдастық, этнос - бір-бірімен әлеуметтік-экономикалық байланыстағы, өзара түсінікті тілде сөйлейтін адамдар арасындағы белгілі бір аумақта қалыптасады. Олар өмір сүру жолында белгілі бір мәдени тұтастықты сақтайды және өздерін жеке д ...

Этногеография

Этногеография – этнология мен география ғылымдарының тоғысындағы ғылым. Этногеография этн. топтардың қалыптасуы мен қоныстану және қоныс аудару заңдылықтарын, олардың шаруашылығы мен тұрмысына, заттай мәдениетіне табиғи ортаның тигізетін әсерін, ...

Этнографиялық карталар

Этнографиялық карталар - халықтың ежелгі және қазіргі кездегі қоныстануын немесе олардың материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктерін бейнелейтін карталар. Тілдік қағидалар бойынша жіктемесі бар халықтардың этностық карталары; лингвистикал ...

Этнографиялық топ

Этнографиялық топ – мәдениеті мен тұрмысында этнографиялық ерекшеліктері бар кейбір халықтар мен ұлттардың жергілікті жеке топтарына байланысты қалыптасқан атау. Ұлттар мен халықтардың құрамындағы Этнографиялық топ әр түрлі жағдайларға байланысты ...

Этноним

Этноним – ру, тайпа, ел, халық, ұлт атаулары. Көне дәуірлерде Этнонимдердер ұран, ру, таңба ретінде пайдаланылып, ру, тайпа, ұлыс, ел аттарымен, солардың ішінен шыққан рубасылары мен би, ақсақал, батырлардың есімдерімен де аталған, жер-су аттары ...

Этнопедагогика

Этнопедагогика - - педагогика ғылымының саласы. Оның қарастыратындары: 1.нақты халық үшін дәстүрлі тәрбие және оқыту түрлері, әдісі, міндеті, тапсырма және мақсаттарын зерттеу; 2. әр түрлі халықтарға тән тәрбиемен оқудың салыстырмалы спецификасын ...

Этнопедагогика (ұлттық дәстүр)

Әр халықтың ғасырлар бойы мысқалдап жиналып, бейне бір арнасы кең өзендей асқар таудай болып қалыптасқан өзіне тән салт-сана, дәстүрлері болады. Бұл салт-сана, достүрлер сол халқықтың адам тәрбиесі, адамгершілік дүниеге, өмірге көзқарасы мен руха ...

Этнопедагогикалық аксиология

Этнопедагогикалық аксиология - - осы немесе басқа халық қоғамдастық өкілдерінің ауызша халық шығармашылығында сақталған, тәрбиелеудің сөйлеу құралдарының педагогикалық мағынасына негізделген, этнопедагогикадағы ғылыми бағыт.

Этнопедагогикалық эпистемия

Этнопедагогикалық эпистемия - - нақты халық үшін мағыналы педагогикалық ой, тәрбие беру құжаттар жиынтығының бөлінуінде тұратын, педагогикадағы ғылыми бағыт. Этнопедагогикалық эпистемияның ең басты идеясы, әлеуметтік тәжірибесі мен ұлттық салт- д ...

Этнотопонимика

Этнотопонимика топонимиканың этнонимнен жасалған тобын зерттейтін сала. Этнонимдерден, яғни ру-тайпа атауларынан жасалған жер-су атаулары қоғамдық-әлеум. құрылымы ежелден ру-тайпалық ин-тқа негізделген көшпелі дәстүрдегі, негізінен түркі, орал-ал ...

Этноцентризм

Этноцентризм - адамның қоршаған ортаның нақтылығының құбылысын эталон қасиеті ретінде қарастырылатын өзінің этникалық қоғамдастықтың позициясымен бағалау мен қабылдауға бейімделуі. Бір топ орталық, ал қалғандары осы топқа негізделіп бағаланатын ж ...

Этноцид

Этноцид – ұлысты, халықты нысаналы түрде қырып-жою немесе олардың ұлыстық-мәдени ерекшеліктерін: тілді, салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты, тарихи зердені, т.б. зорлық-зомбылықпен жою үдерісі. Бұл үдеріс әміршілдік саясат салдарынан әлеум мәдени келбеті ...

Этьен Жодель

Этьен Жодель – француз ақыны және драматург, "Плеяда" одағының мүшесі. Ренессанс, маньеризм бағытында жазады. Никола Денизо, Марк-Антуан Мюре және Реми Белло секілді ақындармен дос болған. 1553 жылы Реймсте қойылған "Күңдіктегі Клеопатра" атты тр ...

Этьенн Паскье, также Пакье

Этьенн Паскье, также Пакье – француз заңгері, саясаткер, тарихшы, гуманист және ақын. 1554 жылы диалог түрінде құрылған "Монофил" Le Monophile атты трактаты жарық көреді. 1583-1584 жылдары "Бүрге" La Puce және "Қол" La Main атты өлеңдер жинағын б ...

Эшафот

Эшафот - Зайырлы қылмыстық заңмен немесе шіркеу құқығымен қарастырылған әрекет үшін жазаны орындау орны; өлім жазасын көпшілік алдында орындауға арналған тақтай тұғыр.

Юаньши

Юань Ши, Yuan shі – кітап аты. Қытайдың классикалық ресми жылнамалық тарихи еңбектерінің бірі." Юань ши” – қытай тілінен орыс тілінің фонетикасы бойынша тікелей дыбыстық аудармадан алынған атау. Қытай тілінде" Юань” – Юань империясы дегенді," ши” ...

Юаса

Юаса - құрамында жұмыртқа бар ашымаған қамырдан, жіңішке білемшелер дайындалып, ұзындығы 4 - 5 см етіп кесілген түйіршектерді майға қуырып дайындалған башқұрттың ұлттық тағамы.

Ювенилді жер асты сулары

Ювенилді жер асты сулары - жер қойнауының өте терең қабаттарында будан, мүмкін сутек пен оттектің диссоциацияланған атомдарынан пайда болған сулар. Ювенилді жер асты сулары таза түрде жер бетіне шықпайды. Терминді 1902 ж. австриялық геолог Э.Зюсс ...

Ювениль Сулар

Ювениль Сулар – Жердің өте терең қабаттарындағы магмадан бөлінетін оттек пен сутектен түзілетін және жер бетіне таяу тереңдіктегі табиғи су айналымына алғашқы рет қатынасатын жер асты сулары. Ювениль Сулар терминін австриялық геолог Э.Зюсс ұсынға ...

Ювенильді су

Ювенильді су - литосферада магмадан бөлінген су буларының қорлануынан пайда болған су. Соңғы уақытта таза ювенильді су болмайды, ол тек жылы минеральды бұлақтарда аздап қоспа түрінде ғана кездеседі деген көзқарастар басым.

Юла

Юла - Башқұртстанның Салауат ауданындағы ауыл, Әлкин ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 161 адамды құрады. Пошта индексі - 452481, ОКАТО коды - 80247805004.

Юлдаш (Аургазин ауданы)

Юлдаш - Башқұртстанның Аургазин ауданындағы ауыл, Семенкин ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 72 адамды құрады. Пошта индексі - 453493, ОКАТО коды - 80205834012.

Юлдаш (Белокатай ауданы)

Юлдаш - Башқұртстанның Белокатай ауданындағы ауыл, Ургалин ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 129 адамды құрады. Пошта индексі - 452571, ОКАТО коды - 80210834006.

Юлдаш (Гусев ауылдық кеңесі)

Юлдаш - Башқұртстанның Әбзелил ауданындағы ауыл, Гусев ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 373 адамды құрады. Пошта индексі - 453614, ОКАТО коды - 80201819006.

Юлдаш (Карайыдел ауданы)

Юлдаш - Башқұртстанның Карайыдель ауданындағы ауыл, Ескі акбуляк ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 127 адамды құрады. Пошта индексі - 452369, ОКАТО коды - 80234872006.

Юлдаш (Учалин ауданы)

Юлдаш - Башқұртстанның Учалин ауданындағы ауыл, Кунакбаев ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 781 адамды құрады. Пошта индексі - 453740, ОКАТО коды - 80253845004.

Юлдаш (Федор ауданы)

Юлдаш - Башқұртстанның Федор ауданындағы ауыл, Михайл ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 382 адамды құрады. Пошта индексі - 453288, ОКАТО коды - 80254830003.

Юлдыба (Юлдыбаев ауылдық кеңесі)

Юлдыба - Башқұртстанның Зилайыр ауданындағы ауыл, Юлдыбаев ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 1730 адамды құрады. Пошта индексі - 453684, ОКАТО коды - 80227836001.

Юлия Леонидовна Латынина

1966 жылы 16 маусымда Мәскеуде дүниеге келген. Анасы – әдеби сыншы және журналист Алла Николаевна Латынина, әкесі – ақын және прозаик Леонид Александрович Латынинин. 1988 жылы Латынинa М. Горький атындағы Әдебиет институтын бітіреді. Филoлогия ғы ...

Юлук

Юлук - Башқұртстанның Баймак ауданындағы ауыл, Юмашев ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 523 адамды құрады. Пошта индексі - 453674, ОКАТО коды - 80206855003.

Юмагузино

Юмагузино - Башқұртстанның Кугарчин ауданындағы ауыл, Юмагузин ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 5161 адамды құрады. Пошта индексі - 453336, ОКАТО коды - 80238557000.

Юмат ауылдық кеңесі)

Юмат - Башқұртстанның Уфим ауданындағы ауыл, Юмат ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 1538 адамды құрады. Пошта индексі - 450571, ОКАТО коды - 80252880004.

Юна

Юна - Башқұртстанның Зианчурин ауданындағы ауыл, Утягул ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 232 адамды құрады. Пошта индексі - 453394, ОКАТО коды - 80226840005.

Юнайтед Пресс оф Пакистан

Юнайтед Пресс оф Пәкістан – Пәкістан ұлттық ақпарат агенттігі. Ол 1948 жылы құрылып, өз жұмысын ел ішіндегі жаңалықтарды жедел таратуға машықтанған. Агенттіктің штаб-пәтері Карачиде орналасқан. Елдің ішкі хабарларын жинақтап, дайындап, таратумен ...

ЮНИДО

ЮНИДО – Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық мамандандырылған үкімет аралық ұйымы. Дамушы елдерді индустрияландыруды жеделдетуге жәрдемдесу үшін 1965 ж. құрылған. Құрамында 150 мүше мемлекет бар. Оның қызметінің түрлері: оперативтік қызмет – даму ...

ЮНКТАД

ЮНКТАД – Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының халықаралық сауда ұйымы болып табылмайтын органы. 1964 ж. құрылған‚ оған 168 ел мүше. Негізгі міндеттері: халықараралық сауданы‚ мемлекеттер арасындағы тең құқықты өзара тиімді ынтымақтастықты дам ...

Юнус ауылдық кеңесі)

Юнус - Башқұртстанның Мечетлин ауданындағы ауыл, Юнус ауылдық кеңесіне жатады. 2009 жылдың 1 қаңтарында тұрғыны 420 адамды құрады. Пошта индексі - 452563, ОКАТО коды - 80242850001.

Юнус пайғамбар

Жүніс, Сахиб әл-хут, Зу-н-нун, Юнус – пайғамбар. Құранда "Жүніс" - деген атпен төрт жерде, "Зұнұн" деген атпен екі жерде айтылады. Оның бабасы Жақыптың -ұлы - Бенямин. Аллаһ оны Ирактағы Нынуай деген жердегі елге Пайғамбар етіп жіберген. Бұтқа та ...

Юнус сүресі

109 аятты "Юнус" сүресі басында Құран маңызы мен көп Құдайға сенушілердің Мұхаммед пайғамбар жайлы ойлары жайлы көрсетіледі. Ары қарай Ғалам мен Аллаһ тағаланың ондағы орны, Қиямет күні, Аллаһның шексіз күштілігі мен пұттардың толықтай шарасыздық ...

ЮПИТН

ЮПИТН – халықаралық хабар таратумен айналысатын ұйым. Ол жер шарының түрлі нүктелеріндегі телеорталықтар қызметін пайдаланады және ағылшын-американ коммерциялық қызметінің хабарларын таратумен айналысады. АҚШ-тың телеграф агенттігі ЮПИ Юнайтед Пр ...

Юрий Аравин

Юрий Аравин - музыкатанушы, тележүргізуші. Новосибирск мемлекеттік консерваториясын 1968, Алматы мемлекеттік консерваториясының аспирантурасын проф. Б.Ерзакович бітірді 1972. Қазақ қыздар педогогикалық университетінде 1973-78, ал 1979-88 жылдары ...

Юрий Васильевич Тарасов

За рекой за лесом. Повесть. - Казахстан, Алма-Ата: Изд-во "Жазуши". 1979; Фортуна на цепи. Юмористические рассказы. - Алма-Ата: Жалын, 1977; Можно доложить инстанции. - Детективная повесть. - Алма-Ата: Изд-во "Казахстан", 1979; Не та фигура. - Юм ...

Юрий Данилович

Юрий Данилович – Мәскеу қаласы мен Владимирдің ұлы князі. Мәскеу князі Даниил Александровичтің ұлы, Александр Невскийдің немересі. Билікке келісімен Мәскеу князьдігіне Можайск мен басқа да аумақтарды қосып алды. Митрополит Петрдің қолдауымен ұлы ...