ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 224

Оқиға

Оқиға – қалыпты өмір ағымындағы өзгеріс, санаға сілкініс әкелетін жәйт; құбылыстың, әрекеттің өту барысы.Азаматтық құқықта – адамның еркі мен санасынан тыс, өзіндік себептерден туындайтын факт. Оған адамның тууы, қайтыс болуы, табиғи немесе техно ...

Оқиға болған жер

Оқиға болған жер - тексеріліп жатқан кұқық бұзушылық орын алған, оған дайындық жүргізілген және іздер анықталған жер.

Оқпан

Оқпан – кен орнын ашу мен жер асты жұмыстарына қызмет етуге арналған жердің бетіне тік немесе көлбеген шығысы бар күрделі кен қазбасы. Кейбір жағдайларда оқпандар ашық кен жұмыстарында сутөкпе, желдеткіш, пайдалы қазбаларды көтеріп шығару үшін де ...

Оқпандық қысымды анықтау

Оқпандық қысымды анықтау. Ұңғыманың жұмыс режимі әбден тұрақталғаннан кейін, сол ұңғыма оқпанды тесіп өткен қойнауқаттың желегі өңіріндегі қысым мөлшерін тереңдік манометрімен өлшеу. Игеру нысаны көпқабатты болған жағдайда, оқпандық қысым әрбір ж ...

Оқсауыт

Оқсауыт - ұрыс заряды және тұтандырғыш құралдар салынған темір құты. Оқсауыт снарядты, заряд пен капсюльді біртұтас етіп біріктіреді. Жеке оқсауытты оқтау оқсауыт снарядпен біріктірілмейді. Оқсауыт сыртқы бітімі бойынша қарудың оқтығына сәйкес ке ...

Оқтам

Оқтам – жарылыс жасау үшін дайындалған жарылғыш заттың белгілі жиынтық көлемі. Пішініне байланысты олар ‘’шоғырланған’’, созылған, жайпақ оқтам’’ болып бөлінеді. Шоғырланған оқтамдар камералық оқтамға, созылған оқтамдар ұңғымаларға және шпурларға ...

Оқтау

Оқтау – қамыр жаятын жылтыр ағаш білікше. Ұзындығы 1 м, диаметрі 2.5 – 3 см шамасында. Жайылған қамыр қалыңдығы біркелкі болуы үшін оқтакдың сырты біртегіс жасалады. Сондай-ақ жуылған матаны жаймалайтын және осы бітімдес әр түрлі мақсаттарға қолд ...

Оқтағыш машина

Оқтағыш машина – жер үсті және жер асты кен жұмыстары барысында оқталынатын қуыстарға түйіршіктелген, оқшандалынған және ағынды жарылғыш заттардың механикаға берілуін қамтамасыз ететін және оқталу кезінде жарылғыш заттарды дайындайтын қондырғы. Ж ...

Оқтың қиратқыштық әрекеті

Оқтың қиратқыштық әрекеті - оқтың тірі нысананы жою немесе олардың ұрысқа қабілеттілігінен айыру күші. Адамды өлтіру үшін қалыпты ұңғы оғының кинетикалық қуаты нысанамен кездескен шақта 78.5 дж-дан кем болмауы тиіс. Танкіге қарсы басқарылатын оқт ...

Оқтұмсық

Оқтұмсық - нысананы қирату немесе бүлдіруге арналған ядролық, жай, химиялық немесе басқа құрастырыстардан құралған ракетаның, торпеданың, снарядтың немесе басқа қарудың бөлігі.

Оқу іс-әрекеті (қызметі)

Оқу іс-әрекеті - адамның іс-әрекетінің бір түрі, пәндік және танымдық әрекеттердің әдістерін меңгеруге арнайы бағытталған, теориялық білім турінде қорытылып, жалпыланған түрі.

Оқу барысында шешілетін мәселелер

Оқу барысында шешілетін мәселелер - парасаттылық икемділікті өндіруге бағдарланған нақты мәселелер: салыстыру, себеп пен салдарды анықтау, бір-бірімен қатынасты белгілеу, қайшылықты шешу т. б.

Оқу бағдарламасы

Оқу бағдарламасы – оқу пәнінен берілетін білім мен игерілетін дағдылардың мазмұны мен көлемін және оқу жылындағы орнын белгілейтін құжат. Оқу бағдарламасының түсінік хатында оқу пәнін оқытудың мақсаты, бағдарламаның құрылымы, оқу материалының жүй ...

Оқу күні

Оқу күні - оқыту мекемелерінде оқушылардың оқыту мен тәрбиесіне күнде жіберілетін уақыт. Оқу күні оқу жоспары бойынша кұрылған әр пән бойынша әр сыныпта аптасына неше сабақ өтуіне байланысты.

Оқу мектебі

Оқу мектебі - педагогикада XVIII-ХІХғғ. қалыптасқан бағыт. Оқу процесінің барлық жеке жақтарын реттеуге, оқытудың вербалды әдістеріне, кітаптағы білімге қатыстыру арқылы интеллектті дамытуға ұмтылуда негізделеді, білімдерге, біліктерге, дағдыларғ ...

Оқу мәселесі

Оқу мәселесі - бұл мәселе оқушылардан жаңалық ашуды және оқу барысында жеке тәжірибелі мәселелердің шешуінің жалпы қағидасын меңгеруді талап етеді. Оқу мәселесін қою - бұл оқушыны әр түрлі жеке де нақты да жағдайларда оның жалпы тәсіліне көңіл ау ...

Оқу практикасы

Оқу практикасы - жоғары оқу орындарында студенттердің алған ғылыми-теориялық білімдерін тереңдету мен бекіту мақсатында жүргізіледі және тәжірибелік және зерттеу жұмыстарының дағдыларын ендіру. Оқу практикасы өндірістік практиканың алдында болады ...

Оқу пәні

Оқу пәні - педагогикалық түрде икемделген білім, дағды және машық жүйесі, түрлі ғылымның негізгі маңыздылығын білдіретін және осы білім мен дағдыны қолдануда қызмет атқаратын.

Оқу сөздігі

Оқу сөздігі - оқу мақсатында құрастырылған тілдің лексикалық құрамын ұйымдастырып, оқыту мен үйретуді бағыттауға көмектесетін бір немесе көп тілдік сөздік.

Оқу құралдары

Оқу құралдары - 1. белгілі авторлық ұстаныммен бір оқу пәні бойынша ғылыми білімнің негізін баяндайтын кітап; 2. белгілі бір оқу пәндері бойынша әдістемелік материалдары, түсіндірмелері, кепілдемелері бар мұғалімдер мен оқушыларға арналған кітапт ...

Оқу үрдісі

Оқу үрдісі - оқытушы мен оқушы арасындағы мақсатты түрде ұйымдастырылған, және де білім беру, далеу, тәрбие мәселелерді шешуге бағытталган өзара байланыс.

Оқу әрекеті

Оқу әрекеті - бұл іс-әрекеттердің көмегі бойынша оқушылар оқу мәселелерін шешеді. Оқу әрекетіне жатады: мәселені қою, мәселенің жалпы немесе нақты түрде шешілуіне арналған тәсіл, бақылау, бағалау, коррекция.

Оқу-тәрбие процесінің тұтастылығы

Оқу-тәрбие процесінің тұтастылығы – бұл бала өмірін өзгертетін және бағыттайтын мақсаттардың, мазмұндардың, жағдайлардың, қалыптардың, әдістердің жиынтығын ұйымдастыру. Ол баланың тұлғасына толық әсер етуде және онымен қатынас жасауда қалыптасады ...

Оқулық

Оқулық – оқу бағдарламасы мен дидактиканың талаптарына, оқыту мақсатына сай оқу пәнінің мазмұнын ғылыми негізде, жүйелі баяндайтын кітап. Оқулық оқу орындарының типіне қарай жасалады. Әр түрлі ұлт мектептері үшін нақты ұлттың ана тілі мен әдебиет ...

Оқушылардың баяндамалары

Оқушылардың баяндамалары - өздік жұмыс турі, оқу және сабақтан тыс сабақтарда қолданылады. Оқушылардың баяндамалары арқылы олардың зерттеу жұмысын жазу дағдылары қалыптасады. Окушыларды баяндамалары жазу жұмысының әдісіне үйреткенде мұғалім оларғ ...

Оқушының мені

Оқушының мені - бала өзін оқушы ретінде білу және түсіну жөніндегі бейнелері мен білімдерінің кешені. Оқушының өзі туралы бейнелері мен білімдері бірмәнді емес, кейде тіпті қарама- қайшы болады және оқушының тәртібін, оның сыныптағы жетістіктерін ...

Оқушының сана-сезімі

Оқушының сана-сезімі - оқушының оқудың мотивтерін, мақсаттарын, тәсілдерін; өзін-өзі оқу процесін ұйымдастыратын, бағыттайтын және бақылайтын оқу іс-әрекетінің субъектісі ретінде түсінуі.

Оқшантай

Оқшантай – оқ-дәрі салуға арналған қалта. Оқшантай кісе қалталы былғары белбеудің төменгі жиегіндегі шығыршықтарға ілінеді. Оқшантай сапиян былғарыдан жасалады. Оның етек жағы дөңгелек, жоғарғы жағы оймалы, сүйірлеу болады. Кейде оның айналасы бы ...

Оқыра

Оқыра – сиырдың инвазиялық созылмалы ауруы. Қоздырғышы – Hypoderma туысына жататын бөгелектердің дернәсілдері. Оқырамен сиыр, буйвол, қодас, зебу, жас мал ауырады. Жылқыда сирек кездеседі. Оқырамен ауырған малдың сүті, салмағы кемиді. Оқыра дернә ...

Оқыту жылдамдығы

Оқыту жылдамдығы - 1) оқыту барысында синаптикалық салмақтар өзгерісінің салыстырмалы шамасын реттейтін параметр; 2) синаптикалық салмақты баптау кезінде олардың өзгерістерінің салыстырмалы шамасы арқылы анықталатын оқыту жылдамдығының өлшемі мен ...

Оқыту процесін белсендіру

Оқыту процесін белсендіру - оқу процесінің барлық буындарында оқушылардың белсенді, дербес теориялық және тәжірибиешілік іс-әрекетін қамтамасыз ететін оқу жұмысының әдістері мен ұйымдастырушылық формаларын жетілдіру.

Оқыту теледидары

Оқыту теледидары – оқытудың тиімді техникалық құралдарының бірі. Мектеп жасына дейінгі балаларға, бастауыш және жоғарғы сынып оқушыларына, жасөспірімдерге, студенттерге арналған хабарлары оқу бағдарламасын игеруге, тәрбие ісінің сапасын арттыруға ...

Оқыту технологиясы

Оқыту технологиясы - мектепте жалпы білім беру бағдарына, оқытудың мақсаты мен мазмұнына негізделген, жақсы нәтижелерге жету кепілдігін беретін оқыту жүйесін құрастыру.

Оқыту құралдары

Оқыту құралдары - мұғалімге оқытуда көмектесетін аспаптар мен тұп деректер, яғни оңушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға көмектесетіндердің бәрі. Оқыту құралдарына мұғалімнің сөзі, оқулықтар, оқу құралдары, кітаптар, анықтамалық әдебиет, о ...

Оқыту әдістемесі

Оқыту әдістемесі – оқушыларға білім беру, танымын арттыру және дамыту, дағдыландыру мақсатында оқытушылардың қолданатын тәсіл-амалдары мен құралдарының жиынтығы. Бұл ұғымның анықтамасы мен әдістерді жіктеу турасында педагог ғалымдар арасында орта ...

Оқытудағы аномалия

Оқытудағы аномалия - айырмашылықтары бар зертелетін пәндер мен құбылыстар арасында қандай да бір қатынастағы ұқсастықты табатын педагогикалық тәсіл. Негізінен жаңаны, окушыларға белгісіз түсінікті біраз ұксастығы бар, таныс түсініктердің көмегіме ...

Оқытудағы кері байланыс

Оқытудағы кері байланыс - оқытылатыннан оқытатынған және одан оқытылатынға немесе өзіне оқытылатыннан баратын, үйрету үрдісі мен нәтижелер барысы туралы ақпарат өтетін байланыстар кері байланыс деп аталады. Мұғалімнің сыртқы кері байланыс бойынша ...

Оқытудағы үлгі

Оқытудағы үлгі - оқушы ойлауының, болжауының және шешімінің нақтыландырудың дидактикалық құралы. Бақылау, қайталау, білімдерді бекіту және бастапқы игеру кезінде барлық сыныптарда барлық пән бойынша сабақтарда қолданылады. Өз мысалдарын келтіре а ...

Оқытуды дифференциациялау

Оқытуды дифференциациялау - орта және жоғары мектеп жасындағы оқушылардың оқу іс- әрекетін олардың бейімділіктерін, қызығушылықтарын және байқалған қабілеттерін ескере отырып ұйымдастыру формасы.

Оқытудың белсенді әдістері

Оқытудың белсенді әдістері 1. оқушының іс-әрекеті өнімді, шығармашылық, ізденіс сипат таситын окыту әдістері; 2. оқушының танымдық іс-әрекетін ынталандырушы және қандай да болсын мәселенің шешу жолдары жөнінде еркін пікір алмасуды көздейтін диало ...

Оқытушы қызметінің тиімділік жағдайы

Оқытушы қызметінің тиімділік жағдайы - субъективтік және объективтік талаптар мен ұйғарымдар, оларды іске асыра отырып оқытушы өз жұмысының мақсатына жетеді. Педагогикалық қызметке қойылатын негізгі объективтік талап бұл студенттердің таңдаған ма ...

Оң қол ережесі

Оң қол ережесі - егер оң қолдың бас бармағын өткізгіштегі ток бағытымен бағыттаса, онда өткізгішті орай ұстаған 4 саусақтың бағыты магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын көрсетеді Оң қол ережесі электромагниттік индукция құбылысының салдарынан ...

Оң құқық

Оң құқық Қоғам өміріндегі өзгерістерге байланысты заң шығарушының еркі бойынша өзгерген, сол сәттегі әрекет етуші құқық. Адамнын табиғи болмысынан пайда болатын және сондықтан өзгертілуге жатпайтын табиғи құқық түсінігіне қарсы болады

Оңалту рәсімі

Оңалту рәсімі - Сот рәсімі, оның шеңберінде дәрменсіз борышкерге кез келген қайта ұйымдастырушылық, ұйымдық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және борышкердің таратылуын болдырмау мақсатында оның тө ...

Оңашаланған мүше

Оңашаланған мүше - өзіне қатысты сөзді интонациялық жағынан ерекшелеп, нақтылып тұратын айқындауыштың түрі. Оңашаланған мүше алдындағы сөзді заттық, шақтық, мағыналық жақтарынан айқындап тұрады. Оңашаланған мүше сөйлем мүшелерін түгелге жақын айқ ...

Оңдасынов атындағы көше (Алматы)

Көшеге мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Дәндібайұлы Оңдасыновтың есімі берілген. Ол арабша-қазақша, парсыша-қазақша түсіндірме сөздіктер жазған. Көше Медеу ауданында орналасқан. Көшенін ұзындығы - 1700 метр.

Оңтүстік Жоңғар Кенді Аймағы

Оңтүстік Жоңғар кенді аймағы, Алматы облысында орналасқан. Солтүстігінде Көксу өзені арқылы бөлініп, оңтүстігінде Жетісу Алатауымен шектеледі. Аймақтың металлогениясы негізінен, көптеген алтын-күмісті формациялы кен орындарымен және кен көздеріне ...

Оңтүстік Маңғыстау шөгінді алабы

Оңтүстік Маңғыстау шөгінді алабы ның құрлықтағы бөлігі тыңғылықты зерттелген, бірақ геофизикалық әдістермен және бұрғылау ұңғымаларымен әркелкі қамтылған. Құрлықтағы негізгі мұнайлы-газды кешен болып табылатын юралық кешеннің барлану дәрежесі жоғ ...

Оңтүстік Торғай алабы

Оңтүстік Торғай алабы Тұран тақтасының құрамдас бөлігі болып табылады, ол Торғай ойысымының оңтүстік-шығыс бөлігін құрайды. Оның негізгі құрылымдық элементі Арысқұм ойысы. Алаптың шығыстағы және оңтүстік-шығыстағы шекаралары ретінде Оралтау меган ...

Оңтүстікгеодезия

Тараз қаласынданда орналасқан. 1947 жылы ғ62 геодезиялық отряд болып құрылған, кейіннен Қазақ аэрогеодезиялық кәсіпорнының ғ102 экспедициясы болып қайта құрылды, 1993 жылдан қазіргі атымен аталады.